Liten logga    Textlogga    Liten logga

 

Startsidan

Aktiviteter

Stadgar

Bygd & Byalag

Kontakt

Foton

E-post

Byaträffen

År 1978 började ett antal bybor ordna med festligheter i samband med midsommar. Detta skedde då på en äng vid foten av Hägnabacken. År 1981 fick man av det dåvarande byalaget (Uppgränna Samfällighetsförening) lov att röja sly och sten på allmänningen strax väster om ängen. Det visade sig bli en utmärkt plan efter utjämning med fyllnadsjord. Där såddes gräs och ett litet gammalt timrat hus lånades ut från Bultagården och flyttades till platsen. Därmed var den underbart vackra Byaträffen ett faktum och midsommaren 1982 togs den i bruk för midsommarfirande första gången.

Ett par år senare uppfördes ett nytt hus som fungerar som förvaringslokal och "marknadsstånd". En flaggstång har rests och platsen har smyckats med gärdsgård, blomrabatt och Roland Karlssons vackra smidesblommor. År 2004 uppfördes ytterligare ett hus som serveringskiosk för kaffe, korv och liknande. Området med dessa byggnader (och ett litet hemlighus) sköts helt ideellt av medlemmar i Byalaget. I åtagandena ingår även gräsklippning och röjning av slänter.

Under åren har förutom midsommarfirande även svenska kyrkan och missionsförsamlingen haft friluftsmöten där i olika omfattning. Platsen besöks varje år av Ribbaskolans elever åk 8 som rastar och får information på sin kulturvandring genom Girabäcken till Brahehus. Från Byaträffen finns i det sydöstra hörnet en stig, markerad med färg på stammar, till Brahehus. En vandring utefter den stigen är något som varmt kan rekommenderas!

Byaträffen kan utgöra en samlingsplats för vem som önskar njuta av utsikten, grilla på den stationära grillen eller äta av sin medförda matsäck. Enda kravet är att platsen ska lämnas i gott skick och hållas fullständigt fri från avfall av vilken sort det än må vara. Välkomna!

 

Uppgränna by

Uppgränna Samfällighetsförening

Uppgränna Byalag

Byaträffen

Byagården

| E-post: info@uppgrenna.com | Webbansvarig | Uppdaterad 2007-03-08 |