Liten logga    Textlogga    Liten logga

 

Startsidan

Aktiviteter

Stadgar

Bygd & Byalag

Kontakt

Foton

E-post

2017-12-26 Nyinvigning, julgransplundring m.m.

Hösten har förflutit helt i reparationens tecken. Uthyrningar och planerade program har ställts in. Den 3 oktober kom byggnationen igång och vi vågade knappt tro att Lucia skulle kunna hälsas den 16 december. Det gick! Byggfirman höll sitt löfte så den 11 december hölls slutbesiktningen.

Nu har vi en väl fungerande handikappanpassad lokal att bjuda in till. Den 20 januari kl. 14.00 kommer vi att fira med en officiell invigning. Bildspel över höstens arbeten i och runt huset visas, Pelle Brandt, Pelle Bergström samt Erik Moreau underhåller mm. Den dagen inviger vi även en skänkt flaggstång och flagga som kan hissas vid högtidliga tillfällen i Byagården.

Men innan den dagen ska julen dansas ut. Det gör vi den 13 januari som i år är en lördag. Festen blir kl 16.00, med fika fralla och pepparkaka. Tomten med sin säck har lovat att göra ett sista besök före vinterns slut.

Den 8 februari håller vi Årsstämma i Byagården och då får vi veta hur det ligger till med Byarådet och dess förtroende för det år som snart är till ända. Välkomna till vår uppfräschade Byagård!

2017-09-10 Vad händer i höst?

Byarådet har arbetat vidare på den kommande handikappanpassningen av lokalerna och någon dag i september drar byggandet igång! Det är Thermobyggen AB som kommer att utföra arbetet.

För varje timma med eget arbete får vi hundra kronor i bidrag, så det gäller att riva det som vi klarar av och framförallt att byggstäda så inte dyrbar arbetskraft behöver användas till det. För dessa arbeten startar vi en grupp personer som har kunskaper för rivning och grupper som ansvarar för uppröjning de dagar det behövs. Det egna arbetet kommer att variera; ibland intensivt, ibland mindre, ibland inget alls.

Fika till villiga medarbetare och villiga påhejare lovas arbetskvällarna från kl 18.00!
Vi kommer att höra av oss efter hjälp i direktutskick, så titta i era mailkorgar!

Två aktiviteter i höst kommer att strykas, dels konserten med Gubbaröran, dels vår After Work. Det blir heller ingen uthyrning under hösten.

TILL LUCIA ÄR VÅR GEMENSAMMA BYAGÅRD TILLGÄNGLIG FÖR ALLA!

2017-09-10 Vad hände i somras?

Årets midsommarfirande började bra men slutade med en kraftig regnskur, vilket påverkade ekonomiska nettot med ca fem tusen kronor.

Loppis med våffelservering hade besökare i jämn ström, men många begivenheter fanns att välja på samma lördag vilket resulterade i färre besökare än vi hoppats på.

Området kring Byagården har hållits i topptrim tack vare gårdsräfsa med Kent som förare och gräsklippning och ogräshackning med Håkan som utövare.

I Byagården har det varit bröllop och andra tillställningar men i övrigt lugnt.

2017-06-17 Nära händelser, ny tider
Nu när midsommar rycker närmare har vi sett över och justerat lite i tidsplaneringen för att det ska passa för nyckelpersoner, uthyrningar och annat. Därför ser den närmaste veckan ut så här:

Söndag 18/6 städning efter Vätternrundan kl 15.

Söndag 18/6 (jäpp, samma dag) städning efter ett bröllop i Byagården kl 16.

Onsdag 21/6 Förberedelse för midsommar, byaträffen kl 19.

Och sist men inte minst midsommar förstås! Vi klär klockan 9 och då behövs det mycket folk och blommor. Dansen börjar kl 16.

PS. Vi städar och plockar undan efter midsommar kl 10 på midsommardagen. Då räknar vi med med pigga och entusiastiska deltagare.

Allt detta går fortare och blir trevligare om vi är många som hjälps åt. Har du möjlighet någon av gångerna räcker det gott.

Vi ses!

2017-04-23 Våraktiviteter

En vädermässigt kylig april går mot sitt slut. I Byagården märks inte kylan över huvud taget, där håller vi oss varma med aktiviteter.

Gränna Kyrkas modevisning gick av stapeln i början av månaden med "knökafullt" hus, mängder av kläder och jättegod mat.

Vårens kurs i Frigörande dans arrangerad av Vuxenskolan, har haft avslutning.

Byalaget har haft effektiva sammanträden med beslut om de framtida dragen. Bland annat har en traktordragen gårdsräfsa inköpts och som vi hoppas ska underlätta att ha den vackra och välanvända grusplanen i ordning. Vi har äskat bidrag från Apotekare Hilmer Stjernströms fond till denna nödvändiga investering - vår förhoppning är att bidrag beviljas!

Huset är storstädat och noggrann inventering är gjord. Vägrenarna är ansade.

Representanter från vårt byalag har varit på årsmöte med Bygdegårdarnas Jönköpingsdistrikt och har där inhämtat stämningar från andra föreningar, delat erfarenheter av både negativt och positivt inom distriktet, alltifrån tips om bidragshanteringar till fiberutbyggnad.

Ombyggnadsgruppen ligger i startgroparna och kommer inom närmaste tiden att inhämta offerter för en handikappanpassningsutbyggnad - så ingen fördröjning sker om vi får de bidrag och lån som är nödvändiga. Beslut tas av Boverket den 23 maj och några dagar senare har vi resultatet i vår inkorg. Skulle det bli ett positivt besked kan ni medlemmar räkna med att vi kommer att be om hjälp med städningar efter byggarbetarnas arbetsdagars slut, så vi håller kostnaderna nere i och med att de var dag börjar utan snubbel eller tidskrävande röjningar. Byggstart kanske möjlig efter sommaren.

Fibergruppen håller ständig kontakt med Jönköpings Energi och andra företag som erbjuder uppkoppling via fiber. Jönköpings kommun har beslutat skjuta till pengar till landsbygdens fiberutbyggnad. I maj blir det informationsmöten där fibergruppen får veta mera.

Alla som på något sätt medverkar till vår populära midsommarfest kommer att träffas för generalgenomgång av allas uppdrag.

Vår omtänksamme Ingemar Pettersson ser till att allt förbrukningsmaterial är hemma och servar hyresgäster som vill köpa lite fika, nu senast en deputation som pratat vandringar i Östra Vätterbranterna.

Bakgruppen samlar sig för storbak.

April avslutades med en för oss ny aktivitet - Läsarsånger. Ett kapell byggdes på tomten som vi numera äger, till ett bönehus av de läsare som startat ett par årtionden tidigare i gårdarnas dräng- och pigkamrar. Dessa läsare samlades kring Ordet i sina Biblar, tolkade det och sjöng de sånger som fortfarande lever under rubriken Läsarsånger. Läsarsånger sjöngs i vår Byagård enkelt och rättframt som i "tidernas begynnelse" dock med modernt piano och med bas, instrument som trakteras av Åsa Wass respektive Magnus Johansson. Om instrument användes vid seklets början var det troligen psalmodikon, senare avlöst av tramporgel.

Trevlig fortsatt vår! Vi ses!

2017-03-12 Aktiviteter i mars

I går kväll höll Jenny och Gustav en mycket uppskattad vinprovning i Byagården. Nästa aktivitet har inget direkt samband med provningen, men Byagården behöver städas igenom ordentligt, som vi gör varje vår.

Den 18 mars blir det en städdag kl. 9.

2017-02-08 Kortrapport från byastämman

Den 5 februari hade Uppgränna Byalag sin årliga stämma. Rådet omvaldes i sin helhet vilket ger god kontinuitet i arbetet.

Den största frågan på stämman gällde om rådet skulle få Byalagets förtroende att fortsätta det påbörjade arbetet att handikappanpassa Byagården genom att sätta in hiss mellan våningarna och en toalett som uppfyller kravet för att rörelsehindrade ska kunna bruka den.

Efter att förutsättningarna vad gäller ritningar och ekonomi presenterats och frågor besvarats kunde man gå till omröstning. Ett kraftigt och enhälligt "ja" avgjorde frågan på ett mycket positivt sätt.

Med detta besked i ryggen väntar rådet på att få de sökta bidragen beviljade så att anbud mm ska kunna begäras och arbetet fullföljas. Det är Boverkets positiva svar som är nästa "tröskel" för fortsatt planering. I slutet på maj månad ska ett besked lämnas därifrån. Bygglovet som beviljats varar i två år.

Vad gäller närmaste arbetet för oss i rådet är att ta fram listor för veckovärdar och gräsklippare, få stämmoprotokollet klart och justerat, samt göra en aktivitetsplan för arbetsåret som ligger framför. Därefter kommer dessa samlade handlingar kopieras, kuvert adresseras och fyllas med papper, för att slutligen distribueras per fot, cykel eller postgång beroende på vilka adresser som gäller.


Gammalt

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

| E-post: info@uppgrenna.com | Webbansvarig | Uppdaterad 2016-12-18 |