Liten logga Textlogga Liten logga

Startsidan

Aktiviteter

Stadgar

Bygd & Byalag

Kontakt

Foton

E-post


 

Medlem i

Logga BR

Med stöd av
Kultur Jönköpings kommun

2018-06-07 Byagården i Bygdegårdarnas tidning

I månadens nummer av Bygdegården finns en artikel om vår Byagård och dess förvandling. Det är trevligt att vi uppmärksammas, tycker vi! Dessutom i samma nummer som allas vår Ernst.


Klicka här för att läsa hela artikeln
2018-02-18 Årets byastämma har hållits

Den 11 februari avhölls Byalagets årsstämma med god uppslutning. För första gången vajade svenska flaggan över vår Byagård under en årsstämma. Som inledning spelade Marion Johansson tre pianostycken för vilket hon avtackades.

Stämman följde sedvanlig dagordning med genomgång av kassahantering, val av styrelse, revisorer samt valberedning. Byarådets sammansättning ser ut som följer: Byfogde Inger Andersson, ordinarie ledamöter är Arne Andersson, Lillemor Gustafsson, Bodil Düringer, Anneli Granstrand, Mari Martinsson, Maria Levinsson. Suppleanter är Kent Eskehed, Jörgen Ekman, samt nyvald Britt-Marie Alvarsson.

Avtackning gjordes av Lena Eriksson som valt att avgå pga stor arbetsbelastning, skattmästare Arne Andersson för sitt gedigna arbete under många år med extra stor arbetsbelastning gånget år. Byfogde Inger Andersson avtackade samtliga rådsmedlemmar för idogt och effektivt arbete och blev själv avtackad av samma anledning.

En aktivitetsplan presenterades. Först på den står Gamla fina låtar. Rubriken står för att vi sjunger läsarsånger och gamla schlagers tillsammans. Eftermiddagsfika med hembakat serveras. Samtliga aktiviteter presenteras mera utförligt efter hand på Facebook och på byns anslagstavla.

Efter stämmoförhandlingarna visades ett bildspel över de senaste två åren då mycket hänt inom Byalaget. Särskilt kan nämnas ny gärdesgård vid Byaträffen och handikappanpassning av Byagården.

Byalaget bjöd på smörgåstårta. Ett lotteri med idel hembakat bröd hade en strykande åtgång.

Under stämman introducerades och inbjöds till att skänka gåva för att snabbt sänka våra kostnader för nybyggnationen. Man betalar stor eller lite summa pengar på bankgiro 5711-7640. Summan adderas för varje inbetalning och åskådliggörs i en "barometer" som kan följas här på hemsidan då den förhoppningsvis växer.

Följ oss gärna på Instagram som @uppgrannabyalag!

2017-12-26 Nyinvigning, julgransplundring m.m.

Hösten har förflutit helt i reparationens tecken. Uthyrningar och planerade program har ställts in. Den 3 oktober kom byggnationen igång och vi vågade knappt tro att Lucia skulle kunna hälsas den 16 december. Det gick! Byggfirman höll sitt löfte så den 11 december hölls slutbesiktningen.

Nu har vi en väl fungerande handikappanpassad lokal att bjuda in till. Den 20 januari kl. 14.00 kommer vi att fira med en officiell invigning. Bildspel över höstens arbeten i och runt huset visas, Pelle Brandt, Pelle Bergström samt Erik Moreau underhåller mm. Den dagen inviger vi även en skänkt flaggstång och flagga som kan hissas vid högtidliga tillfällen i Byagården.

Men innan den dagen ska julen dansas ut. Det gör vi den 13 januari som i år är en lördag. Festen blir kl 16.00, med fika fralla och pepparkaka. Tomten med sin säck har lovat att göra ett sista besök före vinterns slut.

Den 8 februari håller vi Årsstämma i Byagården och då får vi veta hur det ligger till med Byarådet och dess förtroende för det år som snart är till ända. Välkomna till vår uppfräschade Byagård!

2017-09-10 Vad händer i höst?

Byarådet har arbetat vidare på den kommande handikappanpassningen av lokalerna och någon dag i september drar byggandet igång! Det är Thermobyggen AB som kommer att utföra arbetet.

För varje timma med eget arbete får vi hundra kronor i bidrag, så det gäller att riva det som vi klarar av och framförallt att byggstäda så inte dyrbar arbetskraft behöver användas till det. För dessa arbeten startar vi en grupp personer som har kunskaper för rivning och grupper som ansvarar för uppröjning de dagar det behövs. Det egna arbetet kommer att variera; ibland intensivt, ibland mindre, ibland inget alls.

Fika till villiga medarbetare och villiga påhejare lovas arbetskvällarna från kl 18.00!
Vi kommer att höra av oss efter hjälp i direktutskick, så titta i era mailkorgar!

Två aktiviteter i höst kommer att strykas, dels konserten med Gubbaröran, dels vår After Work. Det blir heller ingen uthyrning under hösten.

TILL LUCIA ÄR VÅR GEMENSAMMA BYAGÅRD TILLGÄNGLIG FÖR ALLA!

2017-09-10 Vad hände i somras?

Årets midsommarfirande började bra men slutade med en kraftig regnskur, vilket påverkade ekonomiska nettot med ca fem tusen kronor.

Loppis med våffelservering hade besökare i jämn ström, men många begivenheter fanns att välja på samma lördag vilket resulterade i färre besökare än vi hoppats på.

Området kring Byagården har hållits i topptrim tack vare gårdsräfsa med Kent som förare och gräsklippning och ogräshackning med Håkan som utövare.

I Byagården har det varit bröllop och andra tillställningar men i övrigt lugnt.

2017-06-17 Nära händelser, ny tider
Nu när midsommar rycker närmare har vi sett över och justerat lite i tidsplaneringen för att det ska passa för nyckelpersoner, uthyrningar och annat. Därför ser den närmaste veckan ut så här:

Söndag 18/6 städning efter Vätternrundan kl 15.

Söndag 18/6 (jäpp, samma dag) städning efter ett bröllop i Byagården kl 16.

Onsdag 21/6 Förberedelse för midsommar, byaträffen kl 19.

Och sist men inte minst midsommar förstås! Vi klär klockan 9 och då behövs det mycket folk och blommor. Dansen börjar kl 16.

PS. Vi städar och plockar undan efter midsommar kl 10 på midsommardagen. Då räknar vi med med pigga och entusiastiska deltagare.

Allt detta går fortare och blir trevligare om vi är många som hjälps åt. Har du möjlighet någon av gångerna räcker det gott.

Vi ses!

2017-04-23 Våraktiviteter

En vädermässigt kylig april går mot sitt slut. I Byagården märks inte kylan över huvud taget, där håller vi oss varma med aktiviteter.

Gränna Kyrkas modevisning gick av stapeln i början av månaden med "knökafullt" hus, mängder av kläder och jättegod mat.

Vårens kurs i Frigörande dans arrangerad av Vuxenskolan, har haft avslutning.

Byalaget har haft effektiva sammanträden med beslut om de framtida dragen. Bland annat har en traktordragen gårdsräfsa inköpts och som vi hoppas ska underlätta att ha den vackra och välanvända grusplanen i ordning. Vi har äskat bidrag från Apotekare Hilmer Stjernströms fond till denna nödvändiga investering - vår förhoppning är att bidrag beviljas!

Huset är storstädat och noggrann inventering är gjord. Vägrenarna är ansade.

Representanter från vårt byalag har varit på årsmöte med Bygdegårdarnas Jönköpingsdistrikt och har där inhämtat stämningar från andra föreningar, delat erfarenheter av både negativt och positivt inom distriktet, alltifrån tips om bidragshanteringar till fiberutbyggnad.

Ombyggnadsgruppen ligger i startgroparna och kommer inom närmaste tiden att inhämta offerter för en handikappanpassningsutbyggnad - så ingen fördröjning sker om vi får de bidrag och lån som är nödvändiga. Beslut tas av Boverket den 23 maj och några dagar senare har vi resultatet i vår inkorg. Skulle det bli ett positivt besked kan ni medlemmar räkna med att vi kommer att be om hjälp med städningar efter byggarbetarnas arbetsdagars slut, så vi håller kostnaderna nere i och med att de var dag börjar utan snubbel eller tidskrävande röjningar. Byggstart kanske möjlig efter sommaren.

Fibergruppen håller ständig kontakt med Jönköpings Energi och andra företag som erbjuder uppkoppling via fiber. Jönköpings kommun har beslutat skjuta till pengar till landsbygdens fiberutbyggnad. I maj blir det informationsmöten där fibergruppen får veta mera.

Alla som på något sätt medverkar till vår populära midsommarfest kommer att träffas för generalgenomgång av allas uppdrag.

Vår omtänksamme Ingemar Pettersson ser till att allt förbrukningsmaterial är hemma och servar hyresgäster som vill köpa lite fika, nu senast en deputation som pratat vandringar i Östra Vätterbranterna.

Bakgruppen samlar sig för storbak.

April avslutades med en för oss ny aktivitet - Läsarsånger. Ett kapell byggdes på tomten som vi numera äger, till ett bönehus av de läsare som startat ett par årtionden tidigare i gårdarnas dräng- och pigkamrar. Dessa läsare samlades kring Ordet i sina Biblar, tolkade det och sjöng de sånger som fortfarande lever under rubriken Läsarsånger. Läsarsånger sjöngs i vår Byagård enkelt och rättframt som i "tidernas begynnelse" dock med modernt piano och med bas, instrument som trakteras av Åsa Wass respektive Magnus Johansson. Om instrument användes vid seklets början var det troligen psalmodikon, senare avlöst av tramporgel.

Trevlig fortsatt vår! Vi ses!

2017-03-12 Aktiviteter i mars

I går kväll höll Jenny och Gustav en mycket uppskattad vinprovning i Byagården. Nästa aktivitet har inget direkt samband med provningen, men Byagården behöver städas igenom ordentligt, som vi gör varje vår.

Den 18 mars blir det en städdag kl. 9.

2017-02-08 Kortrapport från byastämman

Den 5 februari hade Uppgränna Byalag sin årliga stämma. Rådet omvaldes i sin helhet vilket ger god kontinuitet i arbetet.

Den största frågan på stämman gällde om rådet skulle få Byalagets förtroende att fortsätta det påbörjade arbetet att handikappanpassa Byagården genom att sätta in hiss mellan våningarna och en toalett som uppfyller kravet för att rörelsehindrade ska kunna bruka den.

Efter att förutsättningarna vad gäller ritningar och ekonomi presenterats och frågor besvarats kunde man gå till omröstning. Ett kraftigt och enhälligt "ja" avgjorde frågan på ett mycket positivt sätt.

Med detta besked i ryggen väntar rådet på att få de sökta bidragen beviljade så att anbud mm ska kunna begäras och arbetet fullföljas. Det är Boverkets positiva svar som är nästa "tröskel" för fortsatt planering. I slutet på maj månad ska ett besked lämnas därifrån. Bygglovet som beviljats varar i två år.

Vad gäller närmaste arbetet för oss i rådet är att ta fram listor för veckovärdar och gräsklippare, få stämmoprotokollet klart och justerat, samt göra en aktivitetsplan för arbetsåret som ligger framför. Därefter kommer dessa samlade handlingar kopieras, kuvert adresseras och fyllas med papper, för att slutligen distribueras per fot, cykel eller postgång beroende på vilka adresser som gäller.

2016-12-18 Byggmöte och annat

Höstens program är nu avslutade, byagranen rest och julen står för dörren. Julmarknader och julbord har avlöst vartannat och nu pyntas det i våra stugor för den egna julen.

I Uppgränna Byalag förbereddes julen med den tradition som pågått i många årtionden, nämligen firandet av Lucia med följe, i samband med auktion på skänkta varor. Årets agerande i luciatåget var av något yngre årgångar och det har sin speciella charm.

Auktionen gick som en dans och lotterierna försvann som smör i solsken - för att använda gamla slitna uttryck - men det var så!

Nu har vi snart ett nytt år som inleds med Knutsdans den 13 januari, där ung och gammal roar sig och fikar. Tomten har lovat komma eller sänder ett skickebud. Kl 18.00 spelar vi upp!

Det är en hel del på gång och svåra beslut att fatta den dagen. Därför hälsar vi alla byalagsmedlemmar och intresserade att komma till Byagården på ett informationsmöte om ombyggnadsplanerna söndagen den 22 januari kl. 16 00. Då kommer byarådet att lägga fram tankar kring en handikappanpassning som ev. måste göras. Vi fikar tillsammans och har öppen diskussion kring hur planerna är. Kom med då så du håller dig underrättad! Det är svårt att annars veta vad som ska beslutas på stämman.

Därefter är det inte långt kvar till Byalagets eget nyår, nämligen Byastämman som hålls söndagen den 5 februari kl. 16.

Efter stämman kommer utskick att göras i vanlig ordning på verksamhet och uppgifter för att hålla vår fina Byagård och dess verksamhet igång.

Du vet väl att man kan hyra lokalerna för diverse sammankomster genom Inger Tel 072-183 06 46!

2016-10-23 Info om höstaktiviteter

En lång härlig förhöst avlöses nu av dunkla dagar med dis och välbehövligt regn.

Aktivitetsgruppen ordnade en lysande After Work-kväll med fullsatt lokal och härlig stämning den 7 november. Maria hade lagat god mat, Lillemor, Lena och Christina fixade med tillbehör och service. Kvällens huvudpunkt var musikquiz ordnat av Rolf Algeskär, som också hedrade vinnarna.

Kommande aktiviteter

Först ut är är resning av byagranen i vägskälet kl 9 lördagen före första advent, alltså den 26 november.

Samma dag som granresningen arrangerar vi en julmarknad mellan 15 - 17 vid Byagården.

Sen rusar tiden mot advent och Luciafirande med auktion. Den 10 december fyller vi Byagården med unga och äldre till gemensamhetsfest runt denna högtid. Ta med varor att sälja och/eller rikligt med pengar att handla för. Swish-betalning är möjlig.

Jul firar var familj efter sina traditioner, men på Tjugondedag Knut dansas den ut gemensamt i Byagården med tomte och dans kring granen. Det är som alltid den 13 januari.

Mellan våra aktiviteter är Byagården uthyrd till diverse sammankomster som föreningsmöten, minnesstunder och fester av olika slag. Full utrustning för 60-70 sittande vid dukat bord finns. Två spisar, två diskmaskiner mm finns till förfogande. Välkomna att hyra: 0390 21120/ Inger

2016-08-30 Oj så fort sommaren gick!

Solen har flödat över byn och regnet har varit frånvarande, till glädje för många men har saknats av växtligheten och skulle ökat på vårt grundvatten - men hav tröst! Säkert får vi också våta dagar framöver.

Midsommarfirande blev en succé! Vackert väder, många och glada besökare och villiga frivilligarbetare - precis som det ska vara för en lyckad tillställning! Swishbank var nytt positivt inslag.

Byalaget har haft semester med vissa avbrott. Till vår glädje får vi hjälp med en ny gärdesgård på Byaträffen. Den har saknats i sommar sedan flitiga medlemmar tagit bort den gamla. Iakttagande förbiresenärer har säkert konstaterat att det ligger jord som fyller upp sydvästra hörnet på planen. Denna justering av ytan gör att tältet som är uppsatt på midsommarafton kommer i plan med övrigt och ger bättre överblick men det är även mer skonsamt för tältet.

Jorden har vi kommit över genom personer med god kännedom om var sådan finns. Många hjälpte till, men två namn ska nämnas; Nicklas Gustafsson som har all heder av sitt engagemang och Roger Hjertstedt som släppte till jord han hade tänkt använda för egen del. Jord motsvarande ett par tradare ligger i hörnet.

Vid Byagården har vi rensat planen från ogräs.

Vid Byagården hade ett gäng veteranmotorcyklar anhalt och utspisning mitt i sommaren - en härlig syn med dessa "hojar" från tidiga 1900-talet.

Den 19 augusti hade vi celebert besök av representanter för Bygdegårdarnas förening som vi är anslutna till. De hade många lovord att uttala över våra fina lokaler. En ev. handikappanpassning med hiss och funktionell toalett ansåg de som en självklarhet att vi ska satsa på.

Nytt för i sommar är att byalaget har ett Instagram-konto; uppgrannabyalag Där kan man följa stort som smått av det som händer i Byalagets regi.

Nu ser vi hösten an. En del bokningar har flutit in, fler har chans att kontakta oss!

2016-06-19 Snart midsommar!

Sommaren är här, barnen har slutat skolan och vi längtar alla efter midsommar med dess traditioner vad gäller mat, dryck och umgänge. I Uppgränna firar vi på samma sätt som vi gjort sedan slutet av sjuttiotalet med ringlekar, lotterier, kaffe med hembakt bröd och allt annat som hör ett midsommarfirande till.

På förmiddagen kl. 9 kläs stången och då behövs det en hel del folk och mycket blommor. Ta med dig själv, en vän och ett knippe blommor så blir kransarna fina.

Klockan 16 reser vi stången och börjar firandet.

Ni är alla mycket välkomna till Byaträffen!

2016-02-15 Kortrapport från Byastämman

7 februari avhölls årsmöte i Byalaget med god tillslutning. 188 medlemmar finns registrerade till dags dato. Bygälden är oförändrad, det vill säga 125 kr per person över 25 år, 50 kr per person 19-26 år, samt för samtliga barn upp till det år de fyller 18 år i familjen 50 kr totalt.

Protokoll, inbetalningskort (Bg 5711-7640) samt listor för grupper som bildats för Byalaget samtliga uppdragsområden kommer att distribueras till medlemmar.

Byaråd hålls vanligtvis första måndag i varje månad. Känner du att du vill hjälpa till i något sammanhang, så kontakta någon i Byarådet.

2016-01-10 Nu dansar vi ut julen

På onsdagen den 13 januari klockan 18 prick startar årets knutsdans. De som vill dansar en stund runt granen varpå tomten dyker upp och sedan är det kaffe med en smörgås.

Kom och var med eller sitt bredvid och titta. Alla är välkomna.
Gamla nyheter

Varmt välkommen att
delta i bygemenskapen!

Stor byalogga

Välkommen till
Uppgränna Byalag!


Uppgränna Byagård
Bild på Byagården
Byagården är Byalagets hus för egna aktiviteter och för uthyrning till allmänheten. Läs vidare

Byalagets idé och mål är:

  • att på ett varsamt sätt vårda byns natur, traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för dess bevarande
  • att initiera och genomföra projekt med inriktning på; aktivitet och gemenskap
  • att verka för utveckling som gynnar de boende och ger byn attraktionskraft

Vill du bli medlem? Stödja verksamheten och delta i bygemenskapen?
- Kontakta vår byskattmästare!

Använd gärna vår e-postadress (se nedan) om du har frågor eller idéer som du vill framföra.

| E-post: info@uppgrenna.com | Webbansvarig | Uppdaterad 2018-02-18|